הפסקת עבודה ביוזמת העובד

להלן תרשים המפרט את תהליך ההתפטרות בטכניון:תהליך ההתפטרות

כללי הודעה מוקדמת

תאריך סיום העסקה יתואם בין העובד לבין הממונה לפי כללי ההודעה המוקדמת כדלקמן (הנושא מעוגן בהסכם הקיבוצי של הטכניון ושונה מדרישות החוק).

עובד בניסיון לקביעות ועובד זמני:

  • עובד שעבד פחות מ-3 חודשים – שבוע הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד בין 3 חודשים ועד 6 חודשים – שבועיים הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד למעלה מ-6 חודשים – חודש הודעה מוקדמת.
  • עובד קבוע מעל 5 שנים – חודשיים הודעה מוקדמת (סעיף 41 בהסכם הקיבוצי).

זכאות לפיצויים

עוזב ומתפטר זכאי לשחרור כספי פיצויים שנצברו בקופות הגמל.

עובד שהופרש עבורו כספים לקופת פיצויים במסגרת הסדר שחל עליו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כולל עובד שהטכניון מפריש עבורו את מלוא הפיצויים (8.33% מהשכר החודשי) מידי חודש לביטוח פנסיוני, יהיו זכאי לקבל לבעלותו את הכספים שהצטברו בקופת הפיצויים או ברכיב הפיצויים של הביטוח הפנסיוני, גם אם התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, אולם לא יהיה זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים או השלמת פיצויים במזומן. עם זאת, ייתכנו הגבלות על משיכת הכספים בפועל מתוך קופת הפיצויים או הביטוח הפנסיוני.

חוק פיצויי פיטורים קובע רשימה של נסיבות שבהן גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים (רלוונטי לעובדים שהטכניון הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים – פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש).

פדיון חופשה

עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו, זכאי במועד סיום יחסי העבודה לסכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה. הפדיון המקסימלי למשרה מלאה – 600 שעות. לעובד במשרה חלקית המקסימום לפדיון הינו בהתאם לחישוב: היקף העסקה כפול 600 שעות (לדוגמה – עובד המועסק בהיקף 50% משרה יהיה זכאי לפדות מקסימום 300 שעות חופשה).