העסקה שיקומית

הטכניון רואה חשיבות רבה בגיוון תעסוקתי ועל כן משלב אוכלוסיות מגוונות ברחבי הקמפוס.

מעבר לחשיבות החברתית, גיוון תעסוקתי מביא עמו כדאיות ערכית, הרחבת מאגר תפיסות העולם, היכולות והכישרונות בארגון, והגברת היצירתיות והחדשנות בסביבת העבודה.

הטכניון מקדם ומעודד שילוב עובדים עם מוגבלות ביחידות השונות, על מנת לאפשר להם הזדמנות לתעסוקה שוויונית.

שילובם של אנשים עם מגוון צרכים ויכולות מקדם "חשיבה מחוץ לקופסה" ומציאת פתרונות יצירתיים ומקדם תרבות סובלנית, רגישה ופתוחה יותר בקרב כלל העובדים.