הטבות מיוחדות לגמלאי הטכניון

  • תו כניסה לטכניון – לקבלתו יש לפנות ליחידת הביטחון.
  • בריכת הטכניון – ניתנת הנחה במחיר כרטיסיה או מינוי של קבוצה ב' (עובדי הטכניון). את ההנחה מקבלים בקופת הבריכה עם הצגת אישור של אגף משאבי אנוש או תעודת גימלאי של הטכניון.
  • השאלת ספרים בספריה.
  • שי לחגים – גמלאים של הסגל המנהלי זכאים לשי בראש השנה. השי משולם בתלוש הגמלה בסמוך למועדי החג.

 

ארגון הגמלאים מפיץ בין הגמלאים עלון מידע בנושא פעילויות הרווחה והטבות שונות.