הדרכה

חזון מדור הדרכה

עיצוב התרבות הארגונית, המחויבת לחזון הטכניון באמצעות ידע, הצטיינות ומימוש עצמי של עובדיו.

 

יעדי המדור

  • הענקת ידע מקצועי וכלים ניהוליים
  • הגברת האפקטיביות ההון האנושי
  • הכשרת מנהלים
  • הרחבת ההדרכה ככלי לגיבוש והעצמה