הדרכה

חזון מדור הדרכה

קידום העשרת הידע והמיומנויות של העובדים,  בדגש על התפתחות אישית ומימוש של כל עובד.

 

יעדי המדור

  • פיתוח מקצועי ואישי ועידוד ללמידה עצמאית של כל עובד בתחומו.
  • תהליכי ליווי, ייעוץ והדרכות ייחודיות לדרגי הניהול.
  • הקניית ידע ופיתוח מקצועי וצוותי במסגרת הסקטור המקצועי או במסגרת היחידה/הפקולטה.
  • מתן כלים ופיתוח מיומנויות של עובדים להתמודדות עם עולם העבודה המשתנה.