בקשות לאישורים

בנושאים הבאים יש לפנות למחלקת שכר:

 • טפסים – 101 (כרטיס עובד), 106, 161
 • תלושי שכר
 • הסדרת תשלומי ביטוח לאומי
 • הפרשות לקופות גמל
 • מילוי טופס דמי אבטלה
 • הסדרת ענייני מס הכנסה (הגשת תיאום מס)

מס' טלפון של מחלקת שכר (רב קווי) – 04-8292500, מס' פקס – 04-8294600.

 

 • אישור לשחרור כספים מהקופות / חידוש כרטיס גמלאי – חן מרום, טל': 04-8292786 / chenmarom@technion.ac.il
 • אישור על פדיון מחלה וחופשה (במידה והעובד זכאי) – סמדר לוין, טל': 04-8295866 /  smadarl@technion.ac.il
 • עוזבים / פורשים שהועסקו בסטטוס עובד ארעי (סטודנט וכו') –עדי פורמן, טל': 04-8292319 / adic@technion.ac.il
 • עוזבים / פורשים שהועסקו בסטטוס סגל הוראה (דוקטורנטים וכו') –שלי וייצמן, טל': 04-8294981 / shelly.s@technion.ac.il
 • הפקת אישור העסקה לעובדים קבועים / זמניים – סמדר לוין, טל': 04-8295866 /  smadarl@technion.ac.il
 • איתור קופות גמל  במהלך תקופת העסקה בטכניון  נא לפנות לאתר של משרד האוצר  "הר הכסף" –  https://itur.mof.gov.il/#/main/landing