רונית זוננפלד

רונית זוננפלד

רונית זוננפלד

תחומי אחריות:

  • איתור צרכי הדרכה נוכח מפגשים עם ראשי יחידות וראשי מנהל, צוותי היגוי מסקטורים שונים בטכניון ובקשות נוספות.
  • תכנון ופרסום תוכנית ההדרכה השנתית.
  • התאמת מרצים ומנחים לקהל היעד.
  • ניהול תקציב ההדרכה.