עדי פורמן

עדי פורמן

עדי פורמן

תחומי אחריות:   עובדים ארעיים טיפול באוכלוסיות הבאות:  סטודנטים מועסקים, משגיחות בבחינות, מורים לספורט, מורים במכינה, מדריכים ביחידה לנוער שוחר מדע, מאבטחים ביחידת הביטחון, חונכים ביחידה לקידום סטודנטים ובפקולטות.

  • גיוס סטודנטים ליחידות
  • קליטה וטיפול בהעסקה השוטפת: טיפול בתקציבים, קרנות פנסיה, נוכחות, חופשות לידה, תאונות עבודה ועדכון פרטים אישיים.
  • טיפול בסיומי העסקה.
קבוצות ספורט בטכניון בטכניון ארבע קבוצות ספורט המשותפות לסגל המנהלי והאקדמי ומתחרות במסגרת הליגה למקומות עבודה:
  • קבוצת כדורסל
  • קבוצת כדורשת
  • קבוצת קטרגל
  • קבוצת ריצה