מרינה גיל

מרינה גיל

מרינה גיל

תחומי אחריות: תחום הגיוס: תהליך גיוס עובדים קבועים וזמניים מתחיל משלב בדיקת צרכי היחידה המגייסת, בדיקה תקציבית, ניסוח והוצאת המכרז. לאחר מכן מתבצע שלב מיון המועמדים, וועדת מכרז הצעת שכר, שיחת הקליטה בטכניון ומעקב אחר קליטת העובד ביחידתו.