לנה לנדמן-גרושקו

לנה לנדמן-גרושקו

לנה לנדמן-גרושקו

תחומי אחריות: 1. ניהול מצבת תקני כ"א מנהלי של הטכניון

  • תכנון מצבת כ"א בשיתוף ועל-פי הצרכים ביחידות השונות בטכניון.
  • ניהול ישיבות שנתיות עם ראשי היחידות לקראת ועדות תקציב
  • ועדות תקציב/ועדה ולעניינים אישיים
  • טיפול במימון תקציבי של עובדים על תקנים וממונים
  • אחריות על המבנה הארגוני של הטכניון במערכת סאפ
2. פרישות סגל אקדמי ועובדים מנהליים

כל עובד/ת העתיד/ה לפרוש מוזמן/ת מס' חודשים טרם פרישתו/ה לפגישה אישית באגף משאבי אנוש. בפגישה העובד/ת מקבל/ת מידע לגבי זכאויותיו/ה האישיות בפרישה.

3. רצף זכויות פנסיה

במעבר של עובדים לטכניון / מהטכניון למוסדות עמם יש לטכניון הסכם רצף זכויות, יש אפשרות להעביר זכויות פנסיוניות ממוסד אחד למשנהו, כפוף להסכמים.

4. ביטוח ריזיקו לפורשים ועובדים בשל נכות, אובדן כושר עבודה

מקרי ביטוח המכוסים בפוליסה: א. נכות תמידית ממחלה בשיעור 40% לפחות, המחייבת פרישה מידית ב. נכות תמידית מתאונה ג. מוות מכל סיבה

אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים בסעיפים א'-ב', ניתן להעביר מסמכים רפואיים בצירוף אישור של ביטוח לאומי על מתן אחוזי נכות למייל  lenalg@dp.technion.ac.il.

5. הפקת אישורים על זכויות סוציאליות למתגרשים על פי בקשות של עו"ד/ רו"ח על חלוקת חסכון פנסיוני בין בני הזוג.

6.  הכנת כרטיסי גמלאים (מנהלי, סגל, אלמנים) משנים קודמות