ליאת מיינצר

ליאת מיינצר

ליאת מיינצר

תחומי אחריות:  

 • קליטת חברי סגל חדשים – טיפול בנושא סל הקליטה.
 • טיפול בסגל האקדמי בנושאים שונים:
  • חופשות לידה וחופשות ללא תשלום
  • הקדשת זמן מלא ימי מחלה ותאונות עבודה
  • הזמנה וחידוש של כרטיסי עובד לסגל האקדמי
  • עדכון פרטים אישיים
  • טיפול בקרנות פנסיה וקרנות השתלמות
  • פטור משכר לימוד עבור הסגל האקדמי