גלית בגנו

גלית בגנו

גלית בגנו

תחומי אחריות:

  • מעבר מניסיון לקביעות לקבלת קביעות בטכניון – המדור אחראי על הובלת התהליך של מעבר מניסיון לקביעות עד לקבלת קביעות בטכניון.
  • קידום עובדים – קידום העובדים בטכניון נעשה בהתאם לפז"ם מתאים והמלצת הממונה. המדור מעודד קידום על בסיס מצוינות בתפקיד.
  • הובלת תהליך עובד מצטיין טכניוני ויחידתי.
  • פטור/החזר שכר לימוד – עובד קבוע בטכניון זכאי לפטור/החזר שכ"ל לתואר אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות (מוכרות) עבור בן/בת זוגו וילדיו. שיעור ההחזר הינו שכר לימוד אוניברסיטאי והוא יחסי בהתאם להיקף המשרה של העובד.
  • נושאים נוספים: אישורי עבודה פרטית, הארכת העסקה, שינוי היקפי משרה, גמול השתלמות, חופשות לידה, חופשות ללא תשלום, שינוי פרטים אישיים ואישורים מיוחדים.