ברכות למצטייני הטכניון ומוסד הטכניון לשנת תשע"ט - 2019 !

אנו שמחים להביא לידיעת ציבור העובדים בטכניון על בחירתם של העובדים המצטיינים
הטכניונים לשנת תשע"ט:
מר דני זואשנין, הפקולטה לביולוגיה
ד"ר ז'אנה שאינסקי, הפקולטה להנדסה כימית
ד"ר יוליה פריזאנט, הפקולטה לפיסיקה
גב' עדי דורפברגר, ארגון מ- 4
מר רפי שמש, אגף מחשוב ומערכות מידע

 

העובדים המצטיינים מטעם מוסד הטכניון הם:
ד"ר גילה מולכו, הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
גב' ליאת עדי, מחלקת משאבי אנוש
גב' ליאת צורי, הפקולטה להנדסה כימית