מילוי טופס 101 לשנת 2020

עובד/ת נכבד/ה,

לפי הוראות רשות המיסים, חייב כל עובד המקבל שכר ממעסיקו, למלא בתחילת כל שנת מס חדשה טופס 101, ולצרף צילום ת"ז כולל ספח כדי שהמעסיק יידע כיצד לחשב את ניכוי המס מהמשכורת המשולמת לעובד.

מילוי הטופס נעשה באופן ממוחשב באתר חילן נט: https://technion.net.hilan.co.il.

ססמה חדשה לכניסה/שחזור ססמה – יש ללחוץ על "שכחתי סיסמה", להזין מספר תעודת זהות (מספר עובד) ולהמשיך בהתאם להנחיות.

בכניסה ראשונית למערכת יש להיכנס ללשונית: הגדרות אישיות – טופס הסכמה להצגת נתונים בחילנט ולסמן "אני מאשר…"

אם אינך מצליח להתחבר יש לפנות למחלקת שכר באמצעות כתובת הדוא"ל: sachar@technion.ac.il בציון שם מלא ומס' זהות.

 

על מנת למלא הטופס יש להיכנס לתיק אישי וללחוץ על "מילוי טופס 101 ממוחשב".

יש להכין קבצים סרוקים של בקשות לפטור/זיכוי ממס מסיבות שונות ולצרפם לטופס. לדוגמא: ישוב מזכה, תשלום מזונות, הורה לילד נטול יכולת, סיום לימודים לתואר אקדמי, תיאומי מס.

 

דגש לגבי מילוי שלב 4

סעיף פרטים על הכנסות אחרות: הכוונה היא להכנסות שמחוץ לטכניון.

מי שיש לו הכנסה רק מהמשכורת בטכניון לרבות מלגות מהטכניון יסמן: "אין לי הכנסות אחרות".

 

מי שיש לו הכנסה ממקום אחר יסמן: "יש לי הכנסות אחרות" ויצרף תיאום מס ממס הכנסה אחרת ינוכה מס מרבי.

אם הטכניון הוא המעסיק העיקרי יש לסמן בהתאם לצילום המצ"ב מטה

מי שהטכניון אינו מעסיקו העיקרי יסמן בקוביה שליד החץ מעלה: אני מקבל נקודות זיכוי בהכנסה האחרת…

במקרה זה יש להמציא תיאום מס (ממס הכנסה) לשנת המס 2020, אחרת ינוכה מס מרבי.

 

דגשים לסגל הוראה:

"פרטי הכנסות ממעביד זה" – ההתייחסות בסעיף זה היא לשכר בלבד.

לחיצה על אחת האפשרויות. מי שמועסק מ- 65% משרה ומעלה יסמן "משכורת חודש" מי שמועסק פחות מ- 65% משרה יסמן "משכורת חלקית", (סגל הוראה – פנימי, מורה מן החוץ, עמית הוראה – המקבל שכר לפי 1,430 יחידות העסקה ומעלה, יסמן "משכורת חודש". אם מקבל שכר לפי פחות מ- 1,430 יחידות העסקה, יסמן "משכורת חלקית"). בהנחת הסמן על כפתור ? שליד, יופיעו דברי הסבר לאפשרויות אלו. (לא לשנות את תאריך התחלת העבודה בשנת המס) עם סיום שלב זה לוחצים "שמור והמשך" למעבר לשלב הבא.

 

יש למלא הטופס עד ולא יאוחר מתאריך – 10.2.2020

בברכה,
מחלקת שכר
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

לעדכון טופס 101