פרישת חבר סגל המבוטח בפנסיה צוברת

גיל פרישת חובה לחברי סגל (נשים וגברים) הינו סוף השנה האקדמית בה מלאו להם 68. ישנן אפשרויות לפרישה מוקדמת.

להלן תרשים המפרט את תהליך הפרישה של חבר סגל המבוטח בפנסיה צוברת:פרישת חבר סגל בפנסיה צוברת

לצפייה בתרשים בקובץ נפרד

עובדים שהתחילו את העסקתם בטכניון לאחר 1.1.2004 (וחלק קטן מהעובדים שהתחילו את העסקתם קודם לכן) מבוטחים בפנסיה צוברת. במסגרת הסדר זה, מופקדים לאורך כל שנות העבודה כספים שהופרשו על ידי המעסיק ונוכו משכר העובד בגוף חסכון פיננסי – חברת ביטוח, קרן פנסיה או בית השקעות. בהגיע העובד לגיל פרישה משלם אותו גוף חיסכון קצבת פרישה לעובד.

מידע בנושא פנסיה צוברת ניתן על יד הקרנות ובאחריותן.