צוות האגף

רשימת העובדים
תמונה שם תפקיד טלפון פקס דואל
אריאל חזן אריאל חזן סמנכ"ל משאבי אנוש 04-8294549
04-8292786
04-8292800 arielh@dp.technion.ac.il
זאב גולדרט זאב גולדרט סגן סמנכ"ל 04-8294549
04-8292786
04-8292800 zeevg@dp.technion.ac.il
ענבר דה-חודה ענבר דה-חודה ראש לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש 04-8294549 04-8292800 Inbarde@technion.ac.il
לנה לנדמן-גרושקו לנה לנדמן-גרושקו רמ"ד תקציב ופרישה 04-8293091 04-8292800 LenaLG@dp.technion.ac.il
רונית שחר רונית שחר רמ"ד דיווח ובקרה 04-8292605 04-8292800 ronits@dp.technion.ac.il
רונית זוננפלד רונית זוננפלד רמ"ד הדרכה 04-8293084 04-8292800 ronitz@dp.technion.ac.il
שושי דולב שושי דולב רמ"ד גיוס והשמת עובדים 04-8295699 04-8292585 shoshi@dp.technion.ac.il
ליאת מיינצר ליאת מיינצר רמ"ד סגל אקדמי 04-8292733 04-8292800 LiatM@Technion.ac.il
גלית בגנו גלית בגנו רמ"ד פרט ופיתוח עובדים 04-8292784 04-8292800 galitb@dp.technion.ac.il
סמדר לוין סמדר לוין רכזת דיווח ובקרה 04-8295866 04-8292800 smadar@dp.technion.ac.il
דקלה נחמן דקלה נחמן רכזת רווחה 04-8295650 04-8292800 diklan@technion.ac.il
עדי פורמן עדי פורמן רכזת עובדים ארעיים 04-8292319 04-8292585 adic@technion.ac.il
קרן שמר קרן שמר רכזת פרט ופיתוח עובדים 04-8295867 04-8292800 kerenm@dp.technion.ac.il
אורלי כהן גרוס אורלי כהן גרוס רכזת גיוס והשמת עובדים 04-8292958 04-8292800 orli.co@technion.ac.il
מרינה גיל מרינה גיל רכזת גיוס 077-8871960 04-8292800 marinagill@dp.technion.ac.il
שלי וייצמן שלי וייצמן רכזת פרישה וסגל הוראה 04-8294981 04-8292800 shelly.s@technion.ac.il