סדנאות

סדנאות לפקולטות וליחידות יתקיימו עפ"י בקשת ראשי המנהל / ראשי היחידה, עבור עובדיהם.