ביטוח בריאות קולקטיבי

הטכניון מאפשר לעובד קבוע ולעובד בניסיון לקביעות להצטרף לתוכנית ביטוח בריאות משלים.
הזכאות להצטרף לביטוח ללא חיתום רפואי היא תוך 90 ימים מתחילת העבודה, מעבר ל- 90 ימים יש צורך בחיתום רפואי.

הביטוח מורכב מרובד בסיסי ומרבדים משלימים שניתן לבחור (ניתן לצרף בן/בת זוג ילדים, ילדים בגירים ונכדים). ניתן לצרף ללא צורך בחיתום רפואי תוך 90 ימים מתחילת העבודה.

הפרמיה עבור הביטוח הבסיסי עבור העובד עצמו משולמת ע"י הטכניון, כשזקיפת המס מנוכה ממשכורתו של העובד.

צירוף בני משפחה והרחבת הפוליסה כרוכה בתשלום ע"י העובד.

הנושא מטופל ע"י ועדת הבריאות המנוהלת על ידי ועדי העובדים בטכניון והשירות ניתן דרך סוכנות מדנס.

לתנאי הפוליסה המלאה (PDF)

 

פרטי התקשרות לסוכנות מדנס :

קבלת קהל בטכניון, ימי ב' ו ה' בין השעות 9:30 – 13:30 טלפון 073-2128238  מייל inaui@madanes.com

מוקד שירות טלפוני למבוטחי הטכניון: 03-6380206 , מייל של המוקד technion@madanes.com

WhatApp 052-8259424

לפרטים נוספים אתר מדנס למבוטחי הטכניון