ביטוח בריאות קולקטיבי

הטכניון מאפשר לעובד קבוע ולעובד בניסיון לקביעות להצטרף לתוכנית ביטוח בריאות משלים.

הביטוח מורכב מרובד בסיסי ומרבדים משלימים (ניתן לצרף בן/בת זוג וילדים).

 

הפרמיה עבור הביטוח הבסיסי עבור העובד עצמו משולמת ע"י הטכניון, כשזקיפת המס מנוכה ממשכורתו של העובד.

צירוף בני משפחה והרחבת הפוליסה כרוכה בתשלום ע"י העובד.

הנושא מטופל ע"י ועדת הבריאות המנוהלת על ידי ועדי העובדים בטכניון.

לתנאי הפוליסה המלאה (PDF)