קרן פנסיה והשתלמות - סגל הוראה

קרן פנסיה

עובד/ת יקר/ה,

עפ"י החוק והסכמי העבודה בטכניון, חובה להפריש כספים לקרן פנסיה משכרו של כל עובד. על כל עובד לבחור בקרן הפנסיה שבה יופקדו הכספים.

  • שיעורי ההפקדה בקרן הפנסיה לעמיתי הוראה ומורים פנימיים הינם: 7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.
  • למורים מן החוץ שיעורי ההפקדה הינם: 6% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 6.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.

הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון / למזכירת ההוראה בפקולטה.

כמו כן, יש לעדכן את חברת הפנסיה באמצעות חתימה על טפסים בעניין שינוי מעסיק. לאחר מכן יש לשמור את הטפסים כקובץ PDF ולהעבירם לאחר ביצוע השינוי לאירנה פיליוק בשכר (האחראית על הפנסיה וההשתלמות) למייל: irenafi@technion.ac.il

אין להעביר דוחות רבעוניים ושנתיים ו/או מסמכים אחרים השייכים למעסיק הקודם!

חובה למלא פרטי מעסיק בטפסי ההצטרפות: טכניון -מכון טכנולוגי לישראל ח.פ. 500701636 .

להלן מפורטת רשימה של מספר קרנות פנסיה לבחירתך (באפשרותך להורות על ביצוע הפרשות גם לקרן פנסיה שאינה מופיעה ברשימה):

קרן השתלמות

לעמיתי הוראה ומורים פנימיים ניתנת האפשרות להצטרף לקרן השתלמות. הזכאות אינה חלה על מורים מן החוץ.
שיעורי ההפקדה בקרן ההשתלמות הינם: 2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.
כל עובד רשאי לבחור את קרן ההשתלמות שבה יופקדו כספי ההפקדות משכרו. הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון / למזכירת ההוראה בפקולטה.

חובה למלא פרטי מעסיק בטפסי ההצטרפות: טכניון -מכון טכנולוגי לישראל ח.פ. 500701636

במידה ולא תשלים את הליך ההצטרפות עד חודש מתחילת העסקתך, יופרשו הכספים באופן אוטומטי לקרן פנסיה ברירת מחדל- "אלטשולר שחם" החל מה- 1/1/2024 ולקרן ההשתלמות "אומגה" של מנורה.

כמו כן, יש לפנות לחברת קרן ההשתלמות אליה הנך משתייך ולעדכן אותם על מקום העבודה החדש ופרטיו. לאחר הביצוע יש לבקש אישור פתיחת קופה מקרן ההשתלמות

ולהעביר הטופס במייל לאירנה פיליוק- irenafi@technion.ac.il, האחראית על הפנסיה וההשתלמות במחלקת השכר.

 

 

לתשומת ליבכם !

במידה ומאז הפעם האחרונה בה הועסקת, החלפת את קופת גמל (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קרן השתלמות),

יש ליידע את מחלקת שכר בצירוף טפסי הצטרפות תחת מעסיק טכניון ח.פ. 500701636.