קרן פנסיה והשתלמות - סגל הוראה

קרן פנסיה

עובד/ת יקר/ה,

עפ"י החוק והסכמי העבודה בטכניון, חובה להפריש כספים לקרן פנסיה משכרו של כל עובד. על כל עובד לבחור בקרן הפנסיה שבה יופקדו הכספים.

  • שיעורי ההפקדה בקרן הפנסיה לעמיתי הוראה ומורים פנימיים הינם: 7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.
  • למורים מן החוץ שיעורי ההפקדה הינם: 6% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 6.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.

הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון / למזכירת ההוראה בפקולטה.

חובה למלא פרטי מעסיק בטפסי ההצטרפות: טכניון -מכון טכנולוגי לישראל ח.פ. 500701636 .

להלן מפורטת רשימה של מספר קרנות פנסיה לבחירתך (באפשרותך להורות על ביצוע הפרשות גם לקרן פנסיה שאינה מופיעה ברשימה):

קרן השתלמות

לעמיתי הוראה ומורים פנימיים ניתנת האפשרות להצטרף לקרן השתלמות. הזכאות אינה חלה על מורים מן החוץ.
שיעורי ההפקדה בקרן ההשתלמות הינם: 2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.
כל עובד רשאי לבחור את קרן ההשתלמות שבה יופקדו כספי ההפקדות משכרו. הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון / למזכירת ההוראה בפקולטה.

חובה למלא פרטי מעסיק בטפסי ההצטרפות: טכניון -מכון טכנולוגי לישראל ח.פ. 500701636

במידה ולא תשלים את הליך ההצטרפות עד חודש מתחילת העסקתך, יופרשו הכספים באופן אוטומטי לקרן פנסיה ברירת מחדל- "הלמן אלדובי" ולקרן ההשתלמות "אומגה" של מנורה.

לשאלות בנושא קרנות פנסיה והשתלמות ניתן לפנות למחלקת שכר: אירנה פיליוק – irenafi@technion.ac.il