פרישת חבר סגל המבוטח בפנסיה תקציבית

גיל פרישת חובה לחברי סגל (נשים וגברים) הינו סוף השנה האקדמית בה מלאו להם 68. ישנן אפשרויות לפרישה מוקדמת בהתאם לחוקת הגמלאות.

להלן תרשים המפרט את תהליך הפרישה של חבר סגל המבוטח בפנסיה תקציבית:פרישת חבר סגל בפנסיה תקציבית

לצפייה בתרשים בקובץ נפרד (PDF)

מי זכאי לפנסיה תקציבית?

הסדר פנסיה תקציבית היה קיים בעבר לעובדים שהתחילו לעבוד בטכניון לפני 1.1.2004 ובחרו להצטרף לפנסיה תקציבית. העובד מפריש 2% (החל מינואר 2004). לאחר פרישתו משולמת גמלתו של העובד על ידי הטכניון בהתאם לקבוע בחוקת הגמלאות.

  • עד 5/2003 הופקדו בקופת גמל שכירה 1.75% מהשכר הפנסיוני הפרשת הטכניון ובנוסף בין 1.75% ל-5% ניכוי מהעובד ע"פ בחירתו. סכומים אלו ניתן למשוך מהקופה ללא ניכוי מס החל מגיל 60.
  • החל מ-6/2003 הטכניון מפריש 1.75% מהשכר לקופה אישית לפיצויים. כספים אלו ניתנים למשיכה לאחר הפרישה.

לאיתור חסכונות פנסיוניים בקופות הגמל לחצו כאן.

כיצד מחושבת פנסיה תקציבית?

חבר סגל הפורש מעבודתו בטכניון בנסיבות המזכות אותו בקבלת גמלה מאת הטכניון על פי "חוקת הגמלאות", יקבל גמלה ששיעורה 2% ממשכורתו הקובעת לפנסיה (פירוט הרכיבים בהמשך) עבור כל שנת עבודה בטכניון, יחסית להיקף המשרה בה הועסק. החישוב הוא בהתאם לממוצע היקפי המשרה.

חישוב המשכורת הקובעת לחברי הסגל האקדמי מורכב מ-4 רכיבים:

  • משכורת טבלאית שהיא פונקציה של דרגת חבר הסגל והוותק בדרגה האקדמית.
  • ממוצע הזכאות למענק הקדשת זמן מלא ומענק טכנולוגי טכניוני ממועד תחילת העבודה ועד מועד הפרישה. מכיוון שצבירת המענק מותנית בהצהרה בלבד הרי החישוב מתבצע על פי שיעורו הממוצע מיום תחילת העבודה כקבוע בהסכם העבודה.
  • ממוצע משוקלל של תוספות המחקר ששולמו בפועל החל מ-1.10.1983, כפועל יוצא של ביצוע מחקרים ממומנים, על פני כל שנות העבודה.
  • ממוצע משוקלל של תוספות התפקיד ששולמו בפועל, כפועל יוצא של ביצוע תפקידים אקדמיים נוספים, על פני כל שנות העבודה.