מתנדבים בטכניון

פעילות התנדבות עובדי הטכניון בקהילה החלה בספטמבר 2010. עובדי הטכניון מתנדבים בשתי מועדוניות- בעיר נשר ובהדר הכרמל בחיפה.

70 עובדים פעילים מתנדבים במסגרת ההתנדבותית ובהם מספר חברי סגל אקדמי.

לאתר המתנדבים

תמונות מתנדבים