רשימת קרנות הפנסיה:

טופס המשך חברות במקפת החדשה - לשאלות הקשורת לקרן עצמה, ניתן לפנות לנציגת מקפת בטכניון

אם הינך חבר באחת הקרנות המפורטות להלן, עליך לברר עם קרן הפנסיה, מהו הטופס הנדרש להמשך חברות במעבר למעסיק חדש:

גילעד החדשה-דרך הראל
הלמן-אלדובי
הראל פנסיה (אנא העבר למחלקת שכר את פרטי חשבון הבנק של קרן הפנסיה ושם מדויק של הקרן)
יובלים
כלל פנסיה-מיטבית עתודות
מבטחים  קרנות (החדשה) - בשאלות הקשורות לקרן עצמה, ניתן לפנות לנציג מבטחים בטכניון
מבטחים הותיקה
מיטבית
מקפת קרן פנסיה ותיקה
נתיבות
עדי
עתודות-קרן פנסיה ותיקה
עתודות החדשה
עתידית
פסגה
קגמ

במידה ולא נדרש טופס מיוחד, אנא מלא וצרף את הטופס המצורף: טופס המשך חברות בקרן פנסיה 

במידה והינך חבר בקרן פנסיה שלא מופיעה ברשימה, עליך לצרף לשאר הטפסים את פרטי חשבון הבנק של קרן הפנסיה וכתובתה. במידה ומתעוררות שאלות נוספות, אנא פנה למר שגיא ריצ'וויל במחלקת שכר,
טל' - 04-8292500 שלוחה 5.