הצטרפות לקרן פנסיה

הורד טופס הצטרפות, מלא אותו וצרפו לשאר הטפסים , נא לצרף לטפסים צילום ת.ז.

רשימת קרנות הפנסיה:
הראל פנסיה (אנא העבר למחלקת שכר את פרטי חשבון הבנק של קרן הפנסיה ושם מדויק של הקרן)
הלמן-אלדובי   (פרטים אודות קרן הפנסיה)
יובלים
כלל פנסיה-מיטבית עתודות 
מבטחים החדשה - בשאלות הקשורות לקרן, ניתן לפנות  לנציג מבטחים בטכניון (אין צורך למלא הצהרת בריאות)
טופס הצטרפות קרן פנסיה מגדל+ הרשאה חד פעמית לסוכן פנסיוני - מגדל - בשאלות הקשורות לקרן עצמה, ניתן לפנות לנציגת מקפת בטכניון
איילון פסגה

במידה והינך חבר בקרן פנסיה שלא מופיעה ברשימה, עליך לצרף לשאר הטפסים את פרטי חשבון הבנק של קרן הפנסיה וכתובתה. במידה ומתעוררות שאלות נוספות, אנא פנה למר שגיא ריצ'וויל במחלקת שכר טל' - 04-8292500 שלוחה 5.