מידע בנושא פנסיה

מרבית עובדי הטכניון שהתחילו את העסקתם עד 1.1.2004 מבוטחים בפנסיה תקציבית (לחלק מהעובדים יש בנוסף פוליסות בפנסיה חדשה על רכיבי שכר נוספים) והשאר מבוטחים בפנסיה צוברת -  ותיקה /חדשה או ביטוח מנהלים  או שילוב שלהם.

לאיתור חסכונות פנסיוניים בפנסיה צוברת

מבוטח/ת בקרן פנסיה ותיקה?

חוברת מידע לעובד על תהליך הפרישה לקצבת זקנה בקרנות הוותיקות של עמיתים

חוברת מידע לפורש מנהלי

חוברת מידע לפורש אקדמי