מדור הדרכה

רשימת העובדים
תמונה שם תפקיד טלפון פקס דואל
רונית זוננפלד רונית זוננפלד רמ"ד הדרכה 04-8293084 04-8292800 ronitz@dp.technion.ac.il

חזון מדור הדרכה

להוביל את ההון האנושי – עובדים ומנהלים, להישגיות ומצוינות.
פיתוח תרבות ארגונית, המבטאת ערכים של מקצוענות, אחריות וביטוי אישי, פתיחות ושותפות, שיובילו להשגת יעדי הארגון.

מטרות מדור הדרכה לשנה הקרובה

  • הרחבת הקורסים המקצועיים והענקת ידע מקצועי וטכנולוגי.
  • עידוד חשיבה יצירתית ותהליכים של חדשנות.
  • העמקת הקשרים בין העובדים בתפקידים רוחביים.
  • למידת עמיתים ויצירת צוותי ידע והפרייה בקורסים השונים.
  • פיתוח צוות מנהלים חדש, העשרת צוות הניהול הקיים ויצירת שפה אחידה.
  • חיזוק תרבות ארגונית, שיתופית ויצירתית.

תחומי אחריות המדור

מדור ההדרכה מתמקד באיתור צרכי הלמידה והקניית מיומנויות למידה לכלל העובדים, מתוך רצון לממש את מלוא פוטנציאל הלמידה, אנו מפתחים תוכניות למידה מגוונות לפעילויות הדרכה, כגון: הנחיית מנהלים, תהליכי ליווי, זיהוי צרכים ותרגול התכנים הלכה למעשה. גובשו תכניות המשך לקורסים שבוצעו בשנה החולפת על מנת ליצור תהליך של הפנמת הידע ויישומו.

תוכנית ההדרכה השנתית

תוכנית ההדרכה השנתית זמינה וניתן לקבל מידע אודות הקורסים השונים באתר זה, כמו-כן כחודש לפני פתיחת קורס ישלח פרסום מפורט לכל עובד לתיבת הדוא"ל.

תוכנית הדרכה תשעט 2019

ההרשמה לקורס מותנית באישור מראש ובחתימת ראש היחידה או ראש המנהל ומתבצעת באמצעות טופס רישום - מדור הדרכה.

לאחר מילוי הטופס במחשב יש להעבירו לראש היחידה או ראש המנהל לאישור ודרכו ישלח הטופס לאגף משאבי אנוש בדוא"ל: hrhadraha@technion.ac.il