חוזרים

א. כללי

א1מענק יובל-2018

א2 לוח חופשות תשע"ט

א3 לוח חופשות תשע"ח

א4 פנסיה, גמל והשתלמות - רשימת החברות המעניקות הנחה לטכניון

א5 טיפול בבקשת המשך עסקה לאחר גיל פרישה של עובד מנהלים

א6 נוהל פטור והחזר שכר לימוד

ב. מדור פרט ופיתוח עובדים

ב1  הבאת ילדים למקום עבודת הורים בעת חופשות מבתי ספר

ב2  שירותי עבודה סוציאלית לעובדי טכניון

ב3  תקנות עבודת נשים - שמירת זכויות בתקופת חופשת לידה

ב4   חוזר ריזיקו 2019

ב5  ביטוח חיים ריזיקו - חוברת מידע 2012

ב6  דף מידע ליולדת

ב7  אגרת לעובדת בהריון

ג. מדור סגל אקדמי

ג1 מדריך לחבר סגל חדש

ג2  עקרונות סיוע לקליטה חברי סגל חדש בטכניון במסגרת סל קליטה

ד. מדור תקציב ופרישה

ד1 הרכב פנסית סגל אקדמי

ד2 הרכב פנסית עובדים מנהלי 

ד3 הייוון קצבה לפי סעיף 7