עדכון חשבון בנק

גמלאים / שאירים שמבקשים לעדכן חשבון בנק, מתבקשים למלא את הטופס בהתאם לסוג החשבון,

להחתים את הבנק ולהחזיר לאגף משאבי אנוש.

טופס לחשבון בנק יחיד (PDF)

טופס לחשבון בנק זוגי (PDF)