טופס 101

בתחילת כל שנה נשלחים טפסי 101 לעדכון הגמלאים החייבים בכך על פי הנחיות רשות המיסים.

לידיעתכם, אם בשנת המס הקודמת היו לכם הקלות מס מהסוגים הרשומים מטה, תוקף הקלות אלו יפוג בתחילת חודש אפריל מדי שנה:

  • תושבות ביישוב ספר – ישוב מזכה
  • פטור עקב נכות בגין סעיף 9 (5) שנתי
  • נק’ זיכוי מיוחדת בגין ילד נטול יכולת (לפי סעיף 45 לפקודה)
  • הנחה במס על הגמלה (תיקון 190)
  • נקודת זיכוי בגין בן / בת זוג שאין לו הכנסה (להצהיר בטופס 101 ולצרף צילום ת"ז של בן / בת הזוג)
  • תיאום מס על הכנסה נוספת

לכן, כדי לוודא כי אתם מקבלים את ההקלות המגיעות לכם, עליכם להמציא לטכניון אישור מס מתאים לשנת הבאה.
ללא אישור מס מתאים, ינוכה מס הכנסה מהקצבה ללא הטבת המס / הפטור.

מדי שנה נשלח טופס 101 לגמלאים באמצעות דואר אלקטרוני (חילן-נט) או במעטפה לכתובת הדואר. על כל גמלאי לעבור על נכונות הפרטים. חובה למלא את סעיף ה' של הטופס. במידה וסימנתם כי יש לכם הכנסות נוספות, עליכם לצרף לטופס אישור מס מתאים. את הטופס יש לשלוח למחלקת שכר בצורה מקוונת (sachar@technion.ac.il) או במעטפה או לפקס 04-8864959.

במקביל, גמלאים בעלי הכנסה נוספת צריכים לגשת למס הכנסה ולבצע תיאום מס.

אם לא נשלח אליכם טופס 101 אך היה שינוי במצבכם האישי הכולל שינוי כתובת, מצב משפחתי, או שינוי במצב התעסוקה, באפשרותכם להדפיס את הטופס: טופס 101 למקבל קצבה (PDF), למלא ולשלוח את הטופס החתום לכתובת: מחלקת שכר, קריית הטכניון, חיפה 3200003.

 

הסבר למילוי טופס  101

יש למלא בטופס את כל הפרטים הנדרשים בתשומת לב בהתאם להוראות. טופס שמולא באופן שגוי או חסר ייפסל. אין למלא שדות מושחרים.
הטופס התקין חייב להישלח חזרה מיד עם  קבלתו כדי שלא ניאלץ לנכות מקצבתכם שיעור מס מרבי, בהתאם להוראות הדין.

סעיף א’ – למילוי על ידי המעביד (קרן הפנסיה).
סעיף ב’ – פרטי הגמלאי/ת.
סעיף ג’ – פרטים על בן / בת זוג. אם ציינתם כי לבן / בת הזוג הכנסה אחרת (למעט קצבה מביטוח לאומי), עליכם לסמן V במשבצת המתאימה.
סעיף ד’ – פרטי ילדים מתחת לגיל 19.
סעיף ה’ – פרטים על הכנסות נוספות: יש למלא כל הכנסה נוספת ואם אין, לסמן "אין לי הכנסות נוספות".
שימו לב כי קצבאות זקנה, שאירים או נכות לצמיתות המשולמות ע”י ביטוח לאומי, קצבת ניצולי שואה וכן קצבת נכות ממשרד הביטחון או קצבת נכות מהלשכה לשיקום נכים אינן נחשבות כהכנסה נוספת ואותן אין צורך לציין בסעיף. אם ציינתם כי יש לכם הכנסה נוספת יש לפנות לפקיד שומה על מנת לבצע תיאום מס.
אם אתם עצמאיים הממלאים דוח שנתי לרשויות המס נא לציין V במשבצת ליד ‘ממקור אחר’ ולרשום ‘עצמאי'.
סעיף ו’ – אם ציינתם כי יש לכם הכנסה נוספת יש לפנות לפקיד שומה על מנת לבצע תיאום מס.
סעיף ז’ – פטורים או זיכויים. אם אתם עונים על אחד מהקריטריונים הרשומים בסעיף זה, יש לצרף אישור מתאים.
סעיף ח’ – תאריך וחתימה.
אם אתם מתגוררים ביישוב הזכאי להטבת מס עליכם לצרף לטופס 101 אישור תושבות מהעירייה / מועצה.

 

מעוניין לראות את תלוש שכר וטופס 106?

אתר חילן-נט מיועד לעובדים ולגימלאים לצפייה ולפי הצורך הדפסה של תלושי שכר וטפסי 106.

בנוסף, ניתן למלא באתר טופס 101 אלקטרוני.

השימוש בו חוסך המתנה ארוכה ומיותרת לקבלת דואר, חסכון בנייר,מניעת אובדן מסמכים וכיו"ב.

כניסה לקישור לחילן: https://technion.net.hilan.co.il

לקבלת שם משתמש וסיסמא, נא לפנות למחלקת שכר בטל' 077-8871958.