שלי וייצמן

שלי וייצמן

שלי וייצמן

תחומי אחריות: תחום הפרישה:

 • מענה לגמלאים ועוזבים משנים קודמות:
 • מתן אישורים ומכתבים למיניהם
 • עדכוני פרטים אישיים כגון כתובת, מצב משפחתי, טפסי בנק וכו'
 • פרישות סגל אקדמי ועובדים מנהליים פעילים:
 • הפקת אישורים ומכתבי שחרור
 • טיפול בפרישות רשות נשים
 • הפצת רשימות עוזבים בקמפוס
 • הפסקות עבודה לסגל אקדמי ועובדים מנהליים:
 • טיפול אדמיניסטרטיבי בהפסקות עבודה לרבות: התפטרות, פיטורין, פטירה.
 • חישובי סימולציית פרישה לכלל העובדים בקמפוס בפנסיה תקציבית
 • סגל אקדמי ועובדים מנהליים.
 • טיפול בעובדי בסמ"ת -מורים
 • דיווח ניצול מחלות למשרד החינוך, אישורים למיניהם
עובדים ארעיים: טיפול באוכלוסיות הבאות:  סטודנטים מועסקים, משגיחות בבחינות, מורים לספורט, מורים במכינה, מדריכים ביחידה לנוער שוחר מדע, מאבטחים ביחידת הביטחון, חונכים ביחידה לקידום סטודנטים ובפקולטות.
 • גיוס סטודנטים ליחידות
 • קליטה וטיפול בהעסקה השוטפת: טיפול בתקציבים, קרנות פנסיה, נוכחות, חופשות לידה, תאונות עבודה ועדכון פרטים אישיים.
 • טיפול בסיומי העסקה.