קרן פנסיה והשתלמות - סגל הוראה

קרן פנסיה

חברי הסגל הנלווים יצטרפו לקרן פנסיה לבחירתם.

  • שיעורי ההפקדה בקרן הפנסיה לעמיתי הוראה ומורים פנימיים הינם: 7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.
  • למורים מן החוץ שיעורי ההפקדה הינם: 6% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 6.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לרכיב הפיצויים.

הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון / למזכירת ההוראה בפקולטה.

קרן השתלמות

לעמיתי הוראה ומורים פנימיים ניתנת האפשרות להצטרף לקרן השתלמות. הזכאות אינה חלה על מורים מן החוץ.
שיעורי ההפקדה בקרן ההשתלמות הינם: 2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.
כל עובד רשאי לבחור את קרן ההשתלמות שבה יופקדו כספי ההפקדות משכרו. הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון / למזכירת ההוראה בפקולטה.

לשאלות בנושא קרנות פנסיה והשתלמות ניתן לפנות למחלקת שכר: אירנה פיליוק – irenafi@technion.ac.il