חופשת לידה - סגל הוראה

עובדת יקרה,

להלן מידע כללי בנושא זכויותייך בתקופת ההיריון וחופשת הלידה, החל"ת (חופשה ללא תשלום) והשיבה לעבודה לאחר מכן.

  • כל עובדת רשאית לעבוד עד יום הלידה במידה ותרצה בכך.
  • עפ"י חוק, חופשת לידה נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ועניין (לוותק בעבודה, דרגה, חופשה, מחלה). יש להתייחס לחוק עבודת נשים ולתיקוניו.
  • חופשת לידה הינה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות בתשלום ו-11 שבועות ללא תשלום. בהתאם לתיקון לחוק עבודת נשים, עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שחופשת הלידה שלה לא תפחת מ-15 שבועות.
  • במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה, בן זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה. יש לעדכן את רכזת ההוראה בפקולטה בנושא.
  • אם ברצונך לשנות את כתבי הנהנה של קרנות הגמל וההשתלמות לאחר הלידה, עלייך לפנות ישירות לסוכני הביטוח שלך.

להלן קישורים רלוונטיים בנושא חופשות לידה. אנא קראו אותם בעיון ופעלו לפי ההנחיות:

לשאלות בנושא תביעות דמי לידה ניתן לפנות למחלקת שכר – יעל ליאתים: lyael@technion.ac.il