מידע לסגל הוראה

ברוך בואך לטכניון,
בדף זה מרוכז מידע על תנאי העסקתך ומס' טפסים אותם עליך למלא ולהעביר למזכירות ההוראה בפקולטה.

מידע למורים

הצטרפות לקרן השתלמות

לעמיתי הוראה ומורים פנימיים ניתנת האפשרות להצטרף לקרן השתלמות.
שיעורי ההפקדה - בקרן ההשתלמות הם: 2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.
כל עובד רשאי לקבוע את קרן ההשתלמות שבה יופקדו כספי ההפקדות משכרו.

ארגון סגל ההוראה הגיע להסכם על דמי ניהול מופחתים עם קרן "מגדל השתלמות". קישור לטופס ההצטרפות אותו יש למסור למזכירת ההוראה בפקולטה: טפסי הצטרפות קרן השתלמות - מגדל

פנסיה צוברת

לחברי הסגל הנלווים ניתנת האפשרות להצטרף לקרן פנסיה.
שיעורי ההפקדה בקרן - הפנסיה לעמיתי הוראה ומורים פנימיים הם: 6.5% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לפיצויים.
למורים מן החוץ שיעורי ההפקדה הם 5.5% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 6% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לפיצויים.

בחירת פנסיה צוברת

חופשות לידה וחופשות ללא תשלום

למען שיפור השירות עבורכם נשמח לקבל הערותייכם ובקשותיכם במייל shelly.s@technion.ac.il